Επικοινωνία

Iδιωτικό γραφείο συμβουλευτικής,  κλινικής ψυχολογικης θεραπείας  & 

παιδοψυχολόγιας 

Φλωρα Παπανθιμου, MMag.a 

Bürgerstraße 12 / 6020 Innsbruck

+43 (0) 650 / 8148999

florapapanthimou@gmail.com